داده ای برای نمایش وجود ندارد
                                                                          
                 
  
      
  
             
                     سامانه گلستان      کانال تلگرام دانشکده ریاضی           اتصال  VPN به دانشکده ریاضی      

آگهی دفاع از رساله دکتری

(ریاضی کاربردی)

روش های مناسب عددی برای معادلات با مشتقات جزئی سهموی بدوضع بر روش هموارسازی

دانشجو: سهیلا بداغی

استاد راهنما: دکتر علی ذاکری

ممتحن داخلی:

دکتر عظیم امین عطایی- دکتر محمود هادیزاده یزدی

ممتحن خارج از دانشگاه:

دکتر جلیل رشیدی نیا- دکتر داود رستمی

چهار­شنبه 99/7/30            ساعت 14

سالن همایش

لینک : https://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7

کد دسترسی: 036924


دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.